Účtovníctvo Bratislava.

Vyberte si najvýhodnejší balík účtovníctva v Bratislave a zvyšok spravíme za Vás.

Vedieme podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, spracujeme daňové priznanie pre daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti, poradíme ako optimalizovať dane, uplatniť cezhraničnú DPH, či mať firmu v SR alebo radšej ČR (kancelária účtovníctvo Bratislava).

Vyberte si najvýhodnejší balík

Ceny sme nastavili tak, aby ste platili iba zato, čo potrebujete. Paušál all-inclusive od € 20,00 / mesiac.
Pozrite náš cenník

Nemusíte sledovať zákony

Zákony sledujeme za Vás a čo je potrebné Vám povieme. Zbavte sa zodpovednosti za kontrolu internej účtovníčky.

Výsledky hospodárenia sledujeme priebežne

Vaše výsledky sledujeme priebežne. Odteraz sa nestane, že Vás nečakane prekvapí vysoká daňová povinnosť. Pravidelné mesačné reporty a návrh riešení.

Majte dane naporiadku, svoj zisk si zaslúžite, nedeľte sa oň

Majte dane naporiadku, svoj zisk si zaslúžite, nedeľte sa oň

Vždy len úsmev. Ak sa zmenia zákony, tak Vám navrhneme riešenia.

Vždy len úsmev. Vždy len úsmev. Ak sa zmenia zákony, tak Vám navrhneme riešenia.

Z účtovníctva dokážeme zistiť, ako na tom ste a čo pre Vás funguje. Pravidelné reporty Vám pomôžu optimalizovať firemné financie.

Z účtovníctva dokážeme zistiť, ako na tom ste a čo pre Vás funguje. Pravidelné reporty Vám pomôžu optimalizovať firemné financie.

Neplatcovia DPH

Full servis účtovníctvo Bratislava + daňové priznanie v cene
20/mesiac
  • Tento balík je určený firmám, ktoré vyžadujú kompletný servis a spracovanie celej agendy s najvyšším komfortom. Nemajte starosti s ničím – balík obsahuje “All inclusive”. Vrátane spracovania a podania ročnej účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky) a daňového priznania pre daň z príjmu právnickej osoby.
Nezáväzná objednávka

Mzdy

Komplexné spracovanie mzdovej agendy
7,5/mesiac
  • Komplexné spracovanie mzdovej agendy od výpočtu mzdy a prípravy prevodných príkazov, až po všetky mesačné a ročné výkazy a hlásenia pre poisťovne a daňový úrad. Súčasťou ceny je aj spracovanie vstupu (prijatia) nového zamestnanca a výstupu (prepustenia) zamestnanca a ročných potvrdení pre zamestnancov.
Nezáväzná objednávka

Cena je odstupňovaná podľa náročnosti agendy tj. počtu položiek v danom mesiaci. Položka je: jedna faktúra, jeden interný doklad, jeden blok z pokladne, jeden riadok na bankovom výpise.

Balíky Fullservis Účtovníctvo Bratislava obsahujú všetky služby, ktoré podnikatelia od účtovníctva a daňového priznania vyžadujú za výhodnú cenu.

Porovnanie cien balíkov

%

Spokojnosť našich zákazníkov