Účtovníctvo Bratislava.

Vyberte si najvýhodnejší balík účtovníctva v Bratislave a zvyšok spravíme za Vás.

Vedieme podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, spracujeme daňové priznanie pre daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti, poradíme ako optimalizovať dane, uplatniť cezhraničnú DPH, či mať firmu v SR alebo radšej ČR (kancelária účtovníctvo Bratislava).

Vyberte si najvýhodnejší balík

Ceny sme nastavili tak, aby ste platili iba zato, čo potrebujete. Paušál all-inclusive od € 20,00 / mesiac.

 

Náš kompletný cenník >>

Kalkulácia do 24 hodín >>

Výsledky hospodárenia sledujeme priebežne

Vaše výsledky sledujeme priebežne. Odteraz sa nestane, že Vás nečakane prekvapí vysoká daňová povinnosť. Pravidelné mesačné reporty a návrh riešení.

Majte dane naporiadku, svoj zisk si zaslúžite, nedeľte sa oň

Majte dane naporiadku, svoj zisk si zaslúžite, nedeľte sa oň

Nemusíte sledovať zákony

Zákony sledujeme za Vás a čo je potrebné Vám povieme. Zbavte sa zodpovednosti za kontrolu internej účtovníčky.

Z účtovníctva dokážeme zistiť, ako na tom ste a čo pre Vás funguje. Pravidelné reporty Vám pomôžu optimalizovať firemné financie.

Z účtovníctva dokážeme zistiť, ako na tom ste a čo pre Vás funguje. Pravidelné reporty Vám pomôžu optimalizovať firemné financie.

Neplatcovia DPH

Full servis účtovníctvo Bratislava + daňové priznanie v cene
20/mesiac
  • Tento balík je určený firmám, ktoré vyžadujú kompletný servis a spracovanie celej agendy s najvyšším komfortom. Nemajte starosti s ničím – balík obsahuje “All inclusive”. Vrátane spracovania a podania ročnej účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky) a daňového priznania pre daň z príjmu právnickej osoby.
Nezáväzná objednávka

Mzdy

Komplexné spracovanie mzdovej agendy
7,5/mesiac
  • Komplexné spracovanie mzdovej agendy od výpočtu mzdy a prípravy prevodných príkazov, až po všetky mesačné a ročné výkazy a hlásenia pre poisťovne a daňový úrad. Súčasťou ceny je aj spracovanie vstupu (prijatia) nového zamestnanca a výstupu (prepustenia) zamestnanca a ročných potvrdení pre zamestnancov.
Nezáväzná objednávka

Cena je odstupňovaná podľa náročnosti agendy tj. počtu položiek v danom mesiaci. Položka je: jedna faktúra, jeden interný doklad, jeden blok z pokladne, jeden riadok na bankovom výpise.

Balíky Fullservis Účtovníctvo Bratislava obsahujú všetky služby, ktoré podnikatelia od účtovníctva a daňového priznania vyžadujú za výhodnú cenu.

Porovnanie cien balíkov

%

Spokojnosť našich zákazníkov