Reklamné predmety ako daňový výdavok a DPH

Reklamný predmet a dane

Reklamný predmet a dane

Blíži sa koniec roka a firmy často kupujú reklamné predmety pre obchodných partnerov. Za akých podmienok sú daňovo uznanými výdavkami?

 

Reklamný predmet je daňovo uznaným výdavkom iba do 17 eur na kus

Reklamný predmet je daňovým výdavkom, iba ak jeden kus predmetu nepresiahne hodnotu 17,00 eur spolu sa 1 kus reklamného predmetu.
Jednou zo základných podmienok, je aby ste tieto reklamné predmety odovzdali za účelom reprezentácie firmy bez protihodnoty tzn. bezplatne.

Reklamný predmet a DPH

Ak samozrejme ste platiteľom DPH (podľa par. 4 zákona o DPH tzn. plnohodnotným platiteľom DPH), tak sa jedná o sumu 17,00 eur bez DPH na 1 kus reklamného predmetu. A máte nárok na odpočet DPH aj keď sa jedná o reklamný predmet. A to za podmienky, že tento reklamný predmet je súčasne daňovo uznateľným výdavkom, tzn. splníte limit za 1 kus predmetu.

Akú chybu môžete urobiť?

 
Pozor na dve základné chyby:
1/ Prvou a najčastejšou chybou je zakúpenie predmetu, ktorého hodnota za 1 kus vrátane darčekového balenia a dopravy presiahne hodnotu 17,00 eur bez DPH za 1 kus a domnievate sa, že prvých 17,00 eur je daňových a iba rozdiel je nedaňový. 
V tomto je Finančná správa a zákon o dani z príjmov striktná. Ak hodnota predmetu presiahne limit 17,00 eur bez DPH za 1 kus predmetu, potom je celý náklad nedaňový. V takom prípade strácate súčasne aj schopnosť odpočtu DPH.
2/ Druhou chybou je zakúpenie tzv. reklamných alebo darčekových poukážok s cieľom obdarovať obchodného partnera a uplatnením si ich do daňových výdavkov. Nákup týchto cenín je v plnom rozsahu nedaňovým výdavkom a nie je súčasne možné z nich odpočítať ani DPH.

Ako preukázať použitie reklamného predmetu?

Ako pri každom inom výdavku, pokiaľ konateľ chce, aby bol zaúčtovaný ako daňový výdavok, nesie dôkazné bremeno, že bol použitý pre zabezpečenie zdaniteľných príjmov. To znamená, že ho použil pre podnikateľskú činnosť, ktorú bude fakturovať, a z ktorej bude platiť dane – daň z pridanej hodnoty a daň z príjmu (prípadne iné druhy daní).
Vtedy je možné reklamný predmet uplatniť do daňových výdavkov.
V prvom rade je dôležité, aby počet nakúpených reklamných predmetov korešpondoval s počtom klientov (môže byť nižší, nemusíte obdarovať každého klienta). V prípade daňovej kontroly vo firme, ktorá ma iba jedného klienta a nakúpi väčší počet reklamných predmetov je samozrejme rozumné vedieť zdôvodniť, komu boli reklamné predmety odovzdané.
Rovnako je otázne, či firma, ktorá v danom roku nemala vystavené žiadne faktúry alebo príjmy cez registračnú pokladnicu, je oprávnená nárokovať v daňových výdavkoch reklamné predmety. Samozrejme sú rôzne situácie napr. v oblasti stavebníctva, keď sa z dôvodu špecificky postavenej zmluvy o dielo môže očakávať vystavenie faktúry za rozpracovanú etapu stavby až v nasledujúcom roku, ale tieto situácie sú s účtovníctva firmy priamo čitateľné a daňová kontrola ich spravidla po čase vidí a vie jednoducho odkontrolovať (príde na kontrolu v čase keď faktúra už vystavená bude).

Lepšie raz spočítať ako dva krát zaplatiť

Lepšie raz spočitať ako dva krát platiť

Lepšie raz spočitať ako dva krát platiť

Blíži sa obdobie konca roka. V tomto čase väčšina podnikateľov zarobí väčšiu časť ročných tržieb, predá najviac tovarov či služieb so ziskom. Po pravde, mnohí doteraz väčšiu časť roka živorili. Takže sa oplatí nespať a venovať sa klientom.

Je jedna vec, na ktorú zabúdame a nemali by sme. Sú to peniaze. Tie sa o seba nepostarajú, keď na ne nemáme čas. Jedna vec je prácu či tovar vyfakturovať, druhá vec je mať na zreteli, aký bude finálny výsledok.

Ten budeme riešiť až keď na to bude čas. Ale vtedy bude neskoro. Spätne sa nič nedá bez vyššieho rizika vyriešiť. Riziko kontroly a sankcií minimalizuje len priebežná myšacia práca, ktorá sa deje súbežne s tým ako zarábame.

Kto z toho v konečnom dôsledku profituje? Z našej neschopnosti spraviť si kalkuláciu, či poriadok v účtovníctve profituje len ten, kto vyberá konečné úžitky resp. ich zaťaží odvodom či daňou.

Je lepšie raz spočítať, koľko chceme a pravdepodobne zarobíme, ako dva krát zaplatiť. Volá sa to daň zato, že nemáme čas na podstatné veci. Nemáme poriadok vo veciach a nevieme čo a koľko zarobí. Máme cieľ byť ziskový, ale nemáme cieľ koľko sa so svojim úspechom podelíme.

Samozrejme nie je to povinné. Ale každý úspešný podnikateľ to robí. Kto na to nemá čas má na to ľudí. Aj vy si platíte človeka, ktorý to za Vás robí. Ale možno nesprávne zadávate úlohy, alebo ich nezadávate vôbec. Aleno nevyužívate možnosti, ktoré on má vo svojom počítači. Najväčšia sranda je, že urobiť si poriadok v peniazoch a pláne zisku vôbec netrvá tak dlho. Je to rovnaké ako upratať v sobotňajšie doobedie domácnosť. Stačí ísť jedno sobotňajšie poobedie či večer do práce a máte to za sebou.

Oveľa milšie, o pár mesiacov to budete mať doma.

Ako spočítať koľko zarobíte:

 • porovnateľné údaje minulého roka
 • údaje prvého polroka
 • plán tržieb
 • náklady k tržbám
 • tri varianty

Čas na odložené daňové priznania do konca septembra

Daňovníci, ktorí mali príjmy zo zahraničia si mohli odložiť podanie daňového priznania za rok 2014 maximálne do 30.09.2015. Rovnako bol odložený termín splatnosti dane z príjmu za uplynulé zdaňovacie obdobie. Prišiel čas na odložené daňové priznania.

Aj tento termín je už za dvermi a preto je potrebné pozbierať posledné sily a podať daňové priznanie a účtovnú závierku za minulý rok a zaplatiť daň.

Dôležité je podať daňové priznanie a účtovnú závierku správne. Platcovia DPH musia obe podať elektronicky, ostatní daňovníci si spôsob podania môžu zvoliť.

V rovnakom termíne je potrebné rozhodnúť o schválení účtovnej závierky. Tú bolo podľa zákona treba predložiť velnému zhromaždeniu do 30.06. a do 30.09. ju schváliť a oznámiť správcovi dane na predpísanom formulári schválenie účtovnej závierky.

Ak daňovník účtovnú závierku podal na daňový úrad a oznámil termín schválenia, daňový úrad uloží účtovnú závierku a informáciu o termíne jej schválenia do registra účtovných závierok.

Tú si každý môže neskôr dohladať na internetovej adrese http://www.registeruz.sk/

Odloženie podania daňového priznania má v tomto prípade len vplyv nato, že v rovnakom termíne ako predložíte účtovnú závierku správcovi dane ju musíte mať schválenú a toto schválenie predpísaným spôsobom oznámiť daňovému úradu.

Dobrovoľná registrácia pre DPH

Dobrovoľná registrácia pre DPH

Zaregistrovať novú firmu pre DPH nie je jednoduchý proces. Vyžaduje to prípravu, uskutočnenie konkrétnych krokov a samozrejme čas.

 

Daňové úrady oprávnenie nechcú zaregistrovať každú firmu pre dobrovoľného platcu DPH. Má to niekoľko dôvodov:

 1. Základným dôvodom je možnosť pýtať nadmerný odpočet DPH na vrátenie, pričom samotný nadmerný odpočet DPH ako taký nie je problémom, pokiaľ sa týka reálneho podnikania. Často sa stáva, že skupiny tzv. podnikavcov na DPH si vytvoria skupinky firiem, cez ktoré sa chystajú získať vrátky nadmerných odpočtov k fiktívnym obchodom. Samozrejme tento typ „podnikania“ má charakter podvodov a firmy sú často registrované na tzv. bielych koňov. Preto majú nové firmy sťaženú pozíciu stať sa platiteľom DPH ak sú novozaložené bez histórie. Daňový úrad nikdy nevie, kedy sa jedná o slušného podnikateľa, ktorý chce robiť biznis, ktorý buď vyjde alebo nie, ale je to skutočné podnikanie. Alebo sa jedná o nového bieleho koňa, ktorý dostal zaplatené za svoj podpis pri zriadení firmy.Slušní ľudia doplácajú na existenciu podvodníkov, ale daňovému úradu nie je čo zazlievať.Takže nová firma sa len tak nestane dobrovoľným platiteľom DPH.
 2. Druhým dôvodom je trh s novovytvorenými platcami DPH. Jednoducho existujú firmy, ktoré nakupujú a predávajú platiteľov DPH. A preto existujú obchodníci, ktorý vytvárajú a predávajú platiteľov DPH, ktorých raz niekto kúpi. Áno cena za čistého platiteľa DPH sa pohybuje od 1500 – 3000 EUR.Preto daňové úrady nechcú povoliť tie dobrovoľné registrácie k DPH, ktoré sa javia ako potenciálny obchod s platiteľmi DPH.Najhoršie na tomto celom je, že celý trh s platiteľmi DPH vznikol len preto, že daňové úrady nechcú registrovať nové firmy ako platiteľov DPH a preto podnikatelia, ktorý potrebujú rýchlo novú firmu na nový biznis, a každý reálny biznis potrebuje byť platiteľom DPH, tak musia kúpiť hotového platcu.Áno sú to práve daňové úrady, ktoré svojim konaním vytvárajú trh (dopyt) po hotových platcoch DPH.ň
 3. To je že skutočným dôvodom, prečo toto existuje je vedomá diera v daňovej legislatíve SR netreba vôbec detailne rozoberať. Zákony bežný smrteľník neovplyvní. Štát nikdy nemá rovnaké ciele ako daňovník a preto nikdy nebudú existovať zákony, ktoré podporujú podnikanie vo svojej podstate.

Ako sa stať platiteľom DPH pred dosiahnutím limitu

Stať sa platiteľom DPH možno buď dosiahnutím obratu z tuzemského obchodu (tj. obchodu v rámci SR) vo výške 49790,00 EUR alebo tak, že požiadate o dobrovoľnú registráciu k DPH.

 

Tento článok sa nezaoberá ako sa zahraničná osoba stane platiteľom DPH v SR.

 

Povinný platiteľ DPH

Najjednoduchšie sa stanete platiteľom DPH ak uskutočníte domáci obchod za aspoň 49790,00 EUR za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Takže nerozhoduje obdobie zachytené v bežnej účtovnej závierke od januára do decembra, ale limit treba sledovať po každom ukončenom mesiac. Vtedy máte povinnosť do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho miesiaca podať žiadosť o registráciu (predpísaný formulár) na daňový úrad a správca dane (kontrola) Vás bude kontaktovať za účelom predloženia dôkazov o nadobudnutom obrate a spísanie zápisnice.

 

Celý tento proces trvá maximálne 21 dní, ale kartička s prideleným IČ DPH Vám príde o niečo neskôr.

 

V každom prípade Vás správca dane bude kontaktovať a informovať ku ktorému dňu sa stávate platiteľom DPH.

 

Dobrovoľná registrácia k DPH

Požiadať o dobrovoľnú registráciu môže daňovník aj pred dosiahnutím obratu pre povinnú registráciu. Tu je okrem žiadosti potrebné vyplniť dotazník k registrácii s niekoľkými doplňujúcimi údajmi a spracovať tzv. podnikateľský zámer – biznis plán.

 

Biznis plán pre daňový úrad nemá predpísanú formu, niekedy sa stáva, že sa naň neprihliada, len sa formálne založí. Z biznis plánu by malo byť vidieť:

 • aký obrat firma za nasledujúcich 12 mesiacov dosiahne a akú prípravnú a skutočnú zdaniteľnú činnosť doteraz vykonala, aby tento obrat dosiahla.

 

Prípravnou činnosťou sa rozumie získavanie zákazníkov, ale bez toho, aby došlo k skutočnému predaju a inkasu prostriedkov za tovary či služby.

 

Ak firma vykonáva len prípravnú činnosť je takmer isté, že sa dobrovoľným platiteľom DPH nestane.

 

Dôležité je mať uhradenú aspoň prvú faktúru či prvé faktúry (zmluvy, objednávky). Ideálna je úhrada bankovým prevodom.

 

Podporným argumentom sú uzatvorené zmluvy či prijaté objednávky, ktoré ešte neboli uhradené.

 

Ak sa chcete stať dobrovoľným platiteľom DPH:

 • musíte mať zaplatenú aspoň jednu alebo viacero faktúr
 • musíte mať ďalšie objednávky či zmluvy bez úhrady

 

Rovnako je dôležité, aby to boli skutočné dodávky, lebo doklady (kópie) sa ukladajú v spise kontroly na daňovom úrade. Žiadne také, že po registrácii k DPH sa vystornujú a prípadné vrátia úhrady. Do by bolo vnímané ako pokus o podvod.

 

Keď sa stanete platiteľom DPH – registrácia pre DPH

 

Základnou zmenou je, že od toho momentu všetky domáce plnenia vystavujete s 20% DPH (pokiaľ pre Vás neplatí znížená sadzba DPH).

 

Okrem toho si musíte vybaviť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom a pripraviť sa na mesačné uzávierky účtovníctva, lebo od tohto momentu podávate mesačné daňové priznania pre DPH a kontrolný či súhrnný výkaz elektronicky do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. V rovnakej lehote platíte DPH štátu, ak máte v danom mesiaci kladnú DPH na úhradu.

 

V zásade najneskôr od kedy sa stanete platiteľom DPH potrebujete profesionálneho účtovníka. Agenda sa značne komplikuje a vyžaduje plnú verziu účtovného softvéru. Dovtedy sa dá účtovníctvo nejak prešuntiť na bezplatných verziách účtovného softvéru. S rizikom, že niečo spravíte nesprávne a že Vám vrátia daňové priznanie na prepracovanie. Pokuta za nevedenie účtovníctva a chybné vedenie účtovníctva je max. 3 000 000 EUR, takže odkedy ste platiteľom DPH Vám výrazne rastú riziká (oni sú aj predtým, ale veľa daňovníkov radšej hrá daňovú ruletu).

Zúčtovanie dane z príjmu zamestnancov, nové odvody 2015 a prechod s podnikaním do ČR

Zúčtovanie dane z príjmu zamestnancov, nové odvody 2015 a prechod s podnikaním do ČR

Uplynulý týždeň priniesol v ekonomike a podnikaní na Slovensku viaceré zaujímavé diskusie. Ich zhrnutie prináša #najlepsiuctovnik

Do pozornosti dávame aj aplikáciu, ktorú bezplatne spustila Finančná správa – Daňový kalendár, ktorý podnikateľom pripomína termíny

 

Termín dokedy môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane z príjmu FO a kedy sa mu to oplatí (#rocnezuctovanie)

 

Rocne zuctovanie dane z prijmu

Zamestnanec, ktorý nemá iné zdaniteľné príjmy môže požiadať zamestnávateľa do pondelka 16.02.2015 o to, aby za neho vykonal ročné zúčtovanie dane. Toto právo má vždy. Pre zamestnancov s nízkym príjmom môže vzniknúť po odrátaní odpočítateľných položiek aj daňový preplatok, ktorý im daňový úrad vráti.

 

Ak si aj musíte daňové priznanie podať, vždy platí, že pokiaľ ho spracujete dopredu, tak počas stránkových dní, Vám ho na Vašom daňovom úrade skontrolujú. V každom prípade je vhodné ho spracovať ešte vo februári a využiť niektorý z prvých termínov, keď daňové úrady začnú prijímať daňové priznania. Vtedy Vám budú mať čas pomôcť, lebo väčšina subjektov si podanie daňového priznania necháva na posednú chvíľu.

 

V každom prípade platí, že hranicou pre to, aby fyzická osoba nemusela podať daňové priznanie je 1901,67 EUR, ale aj v tomto prípade platí môže byť jeho podanie pre Vás výhodné, lebo so započítaním minima a odpočítateľných položiek Vám môže vyjsť preplatok a v takom prípade daňový úrad peniaze vráti.

 

V tomto týždni sa tejto problematike venovalo viacero internetových médií a nasledujúce dva poskytnú doplňujúce informácie:

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2014http://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/1904/category/dan-z-prijmov/article/kedy-sa-oplati-danove-2014.xhtml )

O ročné zúčtovanie dane je potrebné požiadať do 16. februára ( http://www.podnikam.webnoviny.sk/uctovnictvo/zamestnanci-mzdy/rocne-zuctovanie-dane-potrebne-poziadat-februara-tlacivo/37969 )

Kompletný zoznam článkov na FB stránke Najlepsiuctovnik.sk ( http://bit.ly/najlepsiuctovnik )

 

Diskusia o tom, či sa oplatí pre slovenskú firme prejsť daňovo podnikať do Českej republiky (#danovaoptimalizacia)

 

Oplati sa podnikat v CR?

Daňová a účtovná legislatíva sa v mnohých európskych krajinách komplikuje. Nakoľko vlády nevedia alebo nechcú šetriť, zamerali sa na optimalizáciu príjmov štátneho rozpočtu.

A to je najjednoduchšie tak, že skomplikujú daňovú a účtovnú legislatívu a zavedú obmedzenia pre podnikateľov.

To však samozrejme nestačí, potrebné je súčasne posilniť kontrolné zložky a domôcť sa zmien v oblasti uplatňovaní daňových nákladov v praxi.

Takáto prax má aj svoje negatíva. Nie všetky krajiny majú tendenciu zamerať sa na zvyšovanie príjmovej zložky štátneho rozpočtu, niektoré krajiny sa zameriavajú na podporu podnikania, ktorá sa prenáša do zvýšených príjmov bez potreby represívnych opatrení. Takéto krajiny logicky lákajú aj podnikateľov z okolitých krajín.

Pre Slovákov je takouto krajinou Česká republika, ktorá má niekoľko výhod:

 • Slovenčina je na základe medzinárodnej zmluvy úradne akceptovaný jazyk a preto Vám nevzniknú dodatočné náklady
 • Doteraz som sa stretol jedine s colným úradom v ČR, ktorý slovenčinu neakceptoval (samozrejme, že porušil zákon, ale niekedy je jednoduchšie sa prispôsobiť, keďže v prípade češtiny to je naozaj jednoduché)
 • Krajina je blízko a všetky úradné a bankové náležitosti vybaví Slovák napr. v Brne rýchlo do jedného dňa
 • Český Czechpoint, ktorý je určený pre komunikáciu s podnikateľmi a ľuďmi je pomerne ústretová a rýchla inštitúcia, kde som doteraz nezaznamenal problém a zdržanie vo vybavovaní
 • Účtovanie českej s.r.o. zvládne aj lepší slovenský účtovník (nevýhodou je potreba doštudovania legislatívy, čo zas nie je také zložité)
 • Na komunikáciu s úradmi sa používa česká obdoba zaručeného elektronického podpisu, ktorý pre firmy znamená právo a súčasne aj povinnosť komunikovať cez Dátovú schránku (http://mojedatovaschranka.cz/), ktorá je bezplatná a obsahuje aj bezplatnú emailovú notifikáciu

Nakoľko väčšina podnikateľov má na Slovensku rozbehnutý biznis a majú aj goodwill alebo inak povedaná vybudované povedomie o značke a niektorí majú aj ochrannú známku, dlhoročné zmluvy, tak nie je úplne jednoduchý prechod z podnikania zo SR na podnikanie do ČR.

V zásade by som nikomu neodporúčal úplne zatvorenie slovenskej firmy, aj keď tá stojí každý rok minimálne 980 EUR na daňovej licencii.

Na druhej strane, legislatíva v jednotlivých krajinách sa mení a ani súčasná vláda tu nebude navždy a preto je zachovanie právnickej osoby aj za cenu daňovej licencie dôležitým aspektom.

Ďalším aspektom je zachovanie niektorých dlhoročných zmlúv, ktoré sa prolongujú a ak by sa otvorili, mohla by sa druhá strana zamyslieť, či si neurobí tender na dodávateľa. Niektoré zmluvy nebudete vedieť preniesť jednoducho do ČR, ale závisí to od vzťahu s dodávateľmi a je to individuálne.

Rovnako je zložité prehlásenie zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu v SR na zamestnávateľa z ČR, ktorý si v SR zriadi pre tento účel prevádzkareň. To už je lepšie ponechať si pôvodnú firmu a preniesť do novej firmy len to, čo je jednoducho prenositeľné.

Zároveň je potrebné ošetriť vzťahy blízkych a prepojených osôb medzi hranicami a preto je potrebné zvážiť, kto kde a ako otvorene figuruje a kto je kde v orgánoch spoločností, resp. ako je viditeľná sieť vzťahov a prepojení navonok.

Všeličo je možné riešiť, ale každé riešenie niečo stojí a preto si bezrizikový model môže dovoliť len firma s väčším obratom a ziskom (pod väčšín nemyslím extrémne veľký, ale bežná mikro účtovná jednotka tieto náklady neunesie).

Samozrejme riešenie je spojenie síl v rámci networku ľudí, s ktorými už teraz spolupracujete a dohodnutie spoločného modelu, v ktorom sa rozdelia nie len náklady, ale aj minimalizuje personálne prepojenie.

Každé riešenie je individuálne a vždy sa dá pomôcť.

Ale také niečo nie je možné popísať, o tom sa dá len porozprávať… a hlavne vymyslieť model na unikátnu situáciu každého subjektu osobitne.

 

Zdražilo sa „zamestnávanie“ na živnosť a prišiel šok vo forme blížiaceho sa obmedzenia agentúrneho zamestnávania (#odvodyzivnostnikov)

 

Zamestnavanie cez zivnost

Od januára sa opäť zvyšujú odvody a ak bol niekto zamestnávaný cez živnosť a bolo to nástrojom optimalizácie nákladov, potom sa takéto zamestnávanie cez živnosť od januára predražuje.

Zvyšujú sa minimálne odvody na zdravotné a sociálne:

 • Minimálny odvod do zdravotnej poisťovne: 57,68 Eur
 • Minimálny odvod do sociálnej poisťovne: 136,57 Eur
  (alebo 144,81 Eur, s dobrovoľným poistením v nezamestnanosti).

Rovnako sa upravili odvody a dane pre študentov od roku 2015

 

Odvody študentov po novom ( http://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/1900/category/socialne-a-zdravotne-odvody/article/odvody-dane-studentov-2015.xhtml )

Daňové veličiny 2015 ( http://www.etrend.sk/financie/najdolezitejsie-danove-cisla-ktore-budete-potrebovat.html?utm_source=etrend&utm_medium=hp&utm_campaign=top3 )

Poďakovanie za obrázky:
Image courtesy of Vlado, nuttakit, Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net