Posledným termínom, kedy môže väčšina podnikateľov urobiť serióznejšiu daňovú optimalizáciu za rok 2014 je 26.01.2015, tj. deň predloženia daňového priznania k DPH za december 2014. Samozrejme termínom na predloženie daňového priznania k dani z príjmov a úhradu dane je utorok 31.03.2015, ale po uzatvorení DPH za minulý rok, už žiadne „zásadné“ daňové náklady nepribudnú. Preto je tento týždeň poslednou výzvou na tzv. optimalizáciu dane.

 

Toto sa netýka malých podnikateľov, ktorí nie sú platcami DPH, tí majú čas do 31. marca 2015 ale aj obmedzenejšie možnosti.

 

Čo je daňová optimalizácia

 

Keď si dáme tento pojem do Googlu, tak zistíme, že sa jedná o využitie všetkého, čo platný zákon o dani z príjmov povoľuje zaradiť do daňového priznania k dani z príjmov ako daňovo uznané náklady.

 

Takže sa rozhodne nejedná o žiadnu nelegálnu praktiku. Veď kto by niečo také robil? Načo by niečo také robil, keď sú tu nástroje legálnej daňovej optimalizácie…

 

Zákon o dani z príjmov (Z. 595/2003 Z.z. v platnom znení) nepriamo definuje daňovú optimalizáciu ako proces, keď si do účtovníctva zaradíme „daňový výdavok“, to znamená náklad na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve (evidencii) daňovníka. Pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby, je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov (vybrané zo zákona). Samozrejme zákon o dani z príjmov niektoré náklady vylučuje úplne alebo takmer úplne z daňových nákladov, aj keby boli pre biznis relevantné (najbežnejším príkladom sú náklady na reprezentáciu, tzv. „repre“).

 

Ľudskou rečou povedané, daňová optimalizácia je, keď od vystavených faktúr a iných príjmov odpočítame všetko, čo zákon nám zákon dovoľuje a čo vieme preukázať, že súvisí s podnikaním.

 

7 právd o daňovej optimalizácii

 

1/ Koľko je zdravé platiť?

 

Dajme kráľovi, čo je kráľovo a bohu, čo je božie (Biblia). Alebo upravené do modernej reči ústami podnikateľa, plaťme čo najnižšiu daň ako je možné.

 

Od roku 2014 máme na Slovenskú prvý krát inak stanovenú najnižšiu daň ako doteraz. Za rok 2013 stačilo zaplatiť 0 eur a vzťahy so štátom mala firma vysporiadané. Od roku 2014 máme povinnosť zaplatiť daňovú licenciu tzn. v prípade neplatcu DPH minimálne 480 eur a v prípade platcu DPH 960 eur (alebo 2880 eur v prípade platcu DPH s obratom od 0,5 mil. eur).

 

Štát takto stanovil, koľko minimálne potrebuje od každej firmy, aby financoval svoj aparát a blahobyt bežného občana (haha).

 

Zlé jazyky hovoria, že keď máme minimálnu daň, tak pre mnohých je to suma, ku ktorej sa v daňovom priznaní majú približne dopracovať (minimum je pre niektorých zároveň maximum). Samozrejme, ja ani vy tomu určite nerozumieme, veď ako by niekto dokázal upraviť svoj základ dane na číslo, ktoré si povie od brucha (ja platím tento rok toľkoto a basta)?

 

2/ Vyššie náklady vs hypotéka

 

Kto predsa len pozná liek na túto chorobu a nejako sa mu prestalo v podnikaní dariť a mal hrozne vysoké náklady preukázateľné k príjmom (tj. súviseli s vystavenými faktúrami), ten si hypoteticky môže znížiť daňovú povinnosť na nízku sumu.

 

Ale pozor.

 

Ak potrebujete hypotéku, tak predmetom preukázania príjmu je aj daňové priznanie z firmy a zisk, ktorý ste dosiahli a vyplatili si (a tým pádom z neho zaplatili zdravotné odvody).

 

Kto optimalizuje dane, ťažšie dostane hypotéku. Alebo ju nedostane.

 

Od konca roka 2014 nie je povolené Národnou bankou Slovenska, aby hypotekárne banky dali hypotéku na tzv. vyhlásenie o príjmoch, bez ich dokladovania.

 

Takže tí, čo optimalizovali, teraz otrú hubou a nebudú bývať vo vlastnom…

 

Alebo budú, sme na Slovensku a vybaviť sa dá všeličo.

 

3/ Financovanie rozvoja podnikania bankou alebo iným zdrojom

 

Rovnaký problém bude mať firma pri inom bankovom financovaní a vôbec pri získaní externého kapitálu na rozvoj podnikania.

 

Vo svete bežne platí, že len ten, kto investuje má budúci biznis. A málokto dokáže celú investíciu zatiahnuť z minuloročných ziskov a aktuálneho priebežného výsledku hospodárenia daného roka. A cashu na účtoch.

 

Seriózna firma, ktorá sa rozvíja bude potrebovať bankové alebo iné financovanie a to je potrebné preukázať ziskom a príjmami.

 

Prílišne vysoké náklady sú preto na obtiaž.

 

Pri daňovej optimalizácii treba myslieť aj na budúce bankové financovanie rozvoja podnikania.

 

Takže daňová optimalizácie nie je len o znižovaní výsledku hospodárenia, môže byť aj opačná.

 

4/ Idete optimalizovať. Ako teda začať?

 

V prvom rade treba prekutrať všetky šuplíky a nájsť všetky zabudnuté bloky a doklady o úhrade. Väčšina nákladov je od platcov DPH a preto je to potrebné stihnúť do 26.01.2015 do podania priznania k DPH.

 

Aj o  nákladoch bez DPH potrebujete mať v tom istom termíne prehľad. Aby ste vedeli skutočný výsledok hospodárenia.

 

Takže si urobte poriadok na stole, v peňaženke, v šuplíkoch a kontrolou transakcií na súkromnom účte za celý rok 2014. Na ňom sa tiež môže nájsť nejaká zabudnutá firemná úhrada, ktorú ste platili vlastnou kartou.

 

Čo najskôr dajte doklady účtovníkovi a trvajte, aby vám obratom poslal aktuálny výsledkoch hospodárenia a súčasne aj hlavnú knihu a účtovný denník.

 

Prečo?

 

Musíte ho skontrolovať a pozrieť, či ste na niečo počas roka nezabudli a ak áno rýchlo to doplniť.

 

Ak ste niečo zabudli, možno budete potrebovať opraviť predchádzajúce priznania k DPH (dodatočné daňové priznanie).

 

5/ Takzvané kupovanie nákladov

 

Okrem toho, že si myslím, že také niečo ani nemôže existovať, mám k tomu nasledujúce postrehy:

 

  • Každý náklad sa musí uhradiť cez banku (okrem drobných úhrad, ktoré povoľuje zákon v hotovosti). Ideálne je tlačiť každú úhradu cez účet.
  • Ak by niečo také, ako kúpenie nákladov existovalo, znamenalo by to, že posielate vlastné peniaze na cudzí účet a už ich neuvidíte. To je dosť rizikové nato, aby sa to dalo robiť jednoducho. Stále trvám na tom, že kupovanie nákladov je nepovolená technika a také niečo určite neexistuje.
  • Každý náklad musí súvisieť s tým, na čom zarábate a takom pomere, ako zarábate. Robíte viac činností (viď faktúry) a náklady sa logicky viažu k nim. Najviac nákladov na činnosť, na ktorej zarábate najviac a tak podobne.
  • Podnikateľ nemôže len tak vybehnúť na ulicu a zakričať „kúpim náklady“. A čo kúpi „zrekonštruuje kanceláriu 5x ročne“, „kúpi náklady od frizérky“… Tým chcem poukázať nato, že ak by aj také niečo chcel, muselo by to jednoznačne súvisieť s príjmami a to by ešte subjekt, ktorého činnosť by súvisela s našimi príjmami musel vykazovať v tomto roku stratu. A toto už je významne zložité. Stále trvám na tom, že kupovanie nákladov je nepovolená technika a určite niečo také neexistuje.
  • Pozor, aby sa jednalo o náklad, ktorý ide do spotreby v danom roku, lebo investície do hmotných aj nehmotných vecí sa odpisujú viac rokov a to ovplyvní daňovú povinnosť až v nasledujúcich rokoch. Stále trvám na tom, že kupovanie nákladov je nepovolená technika a také niečo určite neexistuje.

 

Suma sumárum, ak by aj kupovanie nákladov niekoho napadlo ako technika daňovej optimalizácie, je to nelegálna a riziková a nízko pravdepodobná možnosť.

 

Ťažko spojiť subjekty, ktorých činnosť spolu súvisí a to tak, že jeden má zisk a druhý stratu a medzi nimi prebehne daňová optimalizácia a ešte si títo cudzí ľudia túto transakciu uhradia cez banku.

 

Po prvé ťažko spojíte subjekty, kde má jeden zisk a druhý stratu a ich činnosti súvisia (a to ešte v správnom smere, aby mal stratu ten, čo má čo dodať).

 

Po druhé dodanie tovaru, služieb či prác musí byť reálne. Ak by nebolo, ako by ste ho preukázali, aby ste splnili podmienku daňovo uznateľného nákladu?

 

Po tretie úhrada musí byť cez banku. Poslali by ste vlastné peniaze a „prišli o ne“?

 

Buď je ilúzia o kupovaní nákladov fikcia alebo je to extrémne dobre prešpekulovaný model.

 

6/ Jednorazové neobvyklé nákupy.

 

Nie je dobré daňovú optimalizáciu nechávať na posledný mesiac roku. Objem transakcií je vždy pred Vianocami a po Vianociach najväčší v danom roku. Menší nepomer vývoja tržieb a nákladov až tak oči nekole. Prílišné extrémy sú podozrivé.

 

Kto sa stará o peniaze, stará sa o ne priebežne.

 

Aj zuby si umývate denne a nie raz ročne. Tak isto iné časti tela. A preto treba čistiť peňaženku priebežne.

 

7/ Správna daňová optimalizácia je priebežná činnosť

 

Ak ste si nechali optimalizáciu za rok 2014 na poslednú chvíľu, tak si dajte dodatočné predsavzatie na rok 2015, že to budete robiť priebežne.

 

Každý mesiac do termínu odovzdania priznania k DPH do 25teho nasledujúceho mesiaca.

 

Treba kruto párovať tržby s nákladmi.

 

Práve spárované tržby a náklady hradené mesačne na priebežnej báze najlepšie vystihujú to, čo zákonodarca napísal do zákona o dani z príjmov:

Daňový výdavok je náklad na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve (evidencii) daňovníka. Pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby, je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov (vybrané zo zákona).

 

Čo sa v roku 2015 zmení alebo aké nástroje vynašla vláda, aby ešte viac oholila podnikateľov

 

Zavádza sa strop pre odpisovanie automobilov. Odporúča sa neuplatňovať náklady na elektrotechniku a služby, ktoré sa používajú aj súkromne v plnej výške na podnikanie. Časť služieb, ktorá má charakter nehmotného majetku už nebude do spotreby vstupovať jednorazovo, ale bude sa odpisovať viac rokov. A ďalšie opatrenia.

 

Väčšina týchto opatrení má mať za následok vyššie dane za rok 2015, ktoré budete platiť o rok. Aj preto sa musí daňová optimalizácia a priebežné čistenie peňaženky stať mesačným rituálom.

 

Treba to robiť poctivejšie a prísnejšie ako doteraz. Skončili sa časy, keď sa „náklady naháňali na koniec roka“. Kto nebude pracovať rozumne na to 31. marca o rok doplatí.

 

Obrázok: CC0 Public Domain, zdroj http://pixabay.com/sk/peniaze-%C3%BA%C4%8Dty-kalkula%C4%8Dka-ulo%C5%BEi%C5%A5-256306/