Zaregistrovať novú firmu pre DPH nie je jednoduchý proces. Vyžaduje to prípravu, uskutočnenie konkrétnych krokov a samozrejme čas.

 

Daňové úrady oprávnenie nechcú zaregistrovať každú firmu pre dobrovoľného platcu DPH. Má to niekoľko dôvodov:

  1. Základným dôvodom je možnosť pýtať nadmerný odpočet DPH na vrátenie, pričom samotný nadmerný odpočet DPH ako taký nie je problémom, pokiaľ sa týka reálneho podnikania. Často sa stáva, že skupiny tzv. podnikavcov na DPH si vytvoria skupinky firiem, cez ktoré sa chystajú získať vrátky nadmerných odpočtov k fiktívnym obchodom. Samozrejme tento typ „podnikania“ má charakter podvodov a firmy sú často registrované na tzv. bielych koňov. Preto majú nové firmy sťaženú pozíciu stať sa platiteľom DPH ak sú novozaložené bez histórie. Daňový úrad nikdy nevie, kedy sa jedná o slušného podnikateľa, ktorý chce robiť biznis, ktorý buď vyjde alebo nie, ale je to skutočné podnikanie. Alebo sa jedná o nového bieleho koňa, ktorý dostal zaplatené za svoj podpis pri zriadení firmy.Slušní ľudia doplácajú na existenciu podvodníkov, ale daňovému úradu nie je čo zazlievať.Takže nová firma sa len tak nestane dobrovoľným platiteľom DPH.
  2. Druhým dôvodom je trh s novovytvorenými platcami DPH. Jednoducho existujú firmy, ktoré nakupujú a predávajú platiteľov DPH. A preto existujú obchodníci, ktorý vytvárajú a predávajú platiteľov DPH, ktorých raz niekto kúpi. Áno cena za čistého platiteľa DPH sa pohybuje od 1500 – 3000 EUR.Preto daňové úrady nechcú povoliť tie dobrovoľné registrácie k DPH, ktoré sa javia ako potenciálny obchod s platiteľmi DPH.Najhoršie na tomto celom je, že celý trh s platiteľmi DPH vznikol len preto, že daňové úrady nechcú registrovať nové firmy ako platiteľov DPH a preto podnikatelia, ktorý potrebujú rýchlo novú firmu na nový biznis, a každý reálny biznis potrebuje byť platiteľom DPH, tak musia kúpiť hotového platcu.Áno sú to práve daňové úrady, ktoré svojim konaním vytvárajú trh (dopyt) po hotových platcoch DPH.ň
  3. To je že skutočným dôvodom, prečo toto existuje je vedomá diera v daňovej legislatíve SR netreba vôbec detailne rozoberať. Zákony bežný smrteľník neovplyvní. Štát nikdy nemá rovnaké ciele ako daňovník a preto nikdy nebudú existovať zákony, ktoré podporujú podnikanie vo svojej podstate.

Ako sa stať platiteľom DPH pred dosiahnutím limitu

Stať sa platiteľom DPH možno buď dosiahnutím obratu z tuzemského obchodu (tj. obchodu v rámci SR) vo výške 49790,00 EUR alebo tak, že požiadate o dobrovoľnú registráciu k DPH.

 

Tento článok sa nezaoberá ako sa zahraničná osoba stane platiteľom DPH v SR.

 

Povinný platiteľ DPH

Najjednoduchšie sa stanete platiteľom DPH ak uskutočníte domáci obchod za aspoň 49790,00 EUR za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Takže nerozhoduje obdobie zachytené v bežnej účtovnej závierke od januára do decembra, ale limit treba sledovať po každom ukončenom mesiac. Vtedy máte povinnosť do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho miesiaca podať žiadosť o registráciu (predpísaný formulár) na daňový úrad a správca dane (kontrola) Vás bude kontaktovať za účelom predloženia dôkazov o nadobudnutom obrate a spísanie zápisnice.

 

Celý tento proces trvá maximálne 21 dní, ale kartička s prideleným IČ DPH Vám príde o niečo neskôr.

 

V každom prípade Vás správca dane bude kontaktovať a informovať ku ktorému dňu sa stávate platiteľom DPH.

 

Dobrovoľná registrácia k DPH

Požiadať o dobrovoľnú registráciu môže daňovník aj pred dosiahnutím obratu pre povinnú registráciu. Tu je okrem žiadosti potrebné vyplniť dotazník k registrácii s niekoľkými doplňujúcimi údajmi a spracovať tzv. podnikateľský zámer – biznis plán.

 

Biznis plán pre daňový úrad nemá predpísanú formu, niekedy sa stáva, že sa naň neprihliada, len sa formálne založí. Z biznis plánu by malo byť vidieť:

  • aký obrat firma za nasledujúcich 12 mesiacov dosiahne a akú prípravnú a skutočnú zdaniteľnú činnosť doteraz vykonala, aby tento obrat dosiahla.

 

Prípravnou činnosťou sa rozumie získavanie zákazníkov, ale bez toho, aby došlo k skutočnému predaju a inkasu prostriedkov za tovary či služby.

 

Ak firma vykonáva len prípravnú činnosť je takmer isté, že sa dobrovoľným platiteľom DPH nestane.

 

Dôležité je mať uhradenú aspoň prvú faktúru či prvé faktúry (zmluvy, objednávky). Ideálna je úhrada bankovým prevodom.

 

Podporným argumentom sú uzatvorené zmluvy či prijaté objednávky, ktoré ešte neboli uhradené.

 

Ak sa chcete stať dobrovoľným platiteľom DPH:

  • musíte mať zaplatenú aspoň jednu alebo viacero faktúr
  • musíte mať ďalšie objednávky či zmluvy bez úhrady

 

Rovnako je dôležité, aby to boli skutočné dodávky, lebo doklady (kópie) sa ukladajú v spise kontroly na daňovom úrade. Žiadne také, že po registrácii k DPH sa vystornujú a prípadné vrátia úhrady. Do by bolo vnímané ako pokus o podvod.

 

Keď sa stanete platiteľom DPH – registrácia pre DPH

 

Základnou zmenou je, že od toho momentu všetky domáce plnenia vystavujete s 20% DPH (pokiaľ pre Vás neplatí znížená sadzba DPH).

 

Okrem toho si musíte vybaviť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom a pripraviť sa na mesačné uzávierky účtovníctva, lebo od tohto momentu podávate mesačné daňové priznania pre DPH a kontrolný či súhrnný výkaz elektronicky do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. V rovnakej lehote platíte DPH štátu, ak máte v danom mesiaci kladnú DPH na úhradu.

 

V zásade najneskôr od kedy sa stanete platiteľom DPH potrebujete profesionálneho účtovníka. Agenda sa značne komplikuje a vyžaduje plnú verziu účtovného softvéru. Dovtedy sa dá účtovníctvo nejak prešuntiť na bezplatných verziách účtovného softvéru. S rizikom, že niečo spravíte nesprávne a že Vám vrátia daňové priznanie na prepracovanie. Pokuta za nevedenie účtovníctva a chybné vedenie účtovníctva je max. 3 000 000 EUR, takže odkedy ste platiteľom DPH Vám výrazne rastú riziká (oni sú aj predtým, ale veľa daňovníkov radšej hrá daňovú ruletu).