Cenník účtovníctvo Bratislava

Vybrať si správny spôsob stanovenia ceny nie je jednoduché (cenník účtovníctvo Bratislava). Väčšina klientov má rada fixný paušál, ktorý sa spravidla stanovuje raz ročne resp. vtedy, ak objektívne narastie alebo klesne obrat Vašej firmy z objektívnych príčin, čím sa mení náročnosť našej práce. Nie každý má rád paušál. Sú klienti, ktorí radi platia za to, čo v danom mesiaci alebo roku odobrali – za počet dokladov alebo za počet zápisov v účtovnom denníku. Samozrejme radi vyjdeme v ústrety aj týmto klientom a ponúkame bezchybné účtovníctvo s prvotriednym servisom a viacnásobnou kontrolou za výhodné ceny. Mesačné vedenie účtovníctva je u nás od € 19,00 / mesiac. Mzdy vedieme od € 7,50 / osoba.

Paušál je all inclusive a preto obsahuje:

 

 • kompletné vedenie účtovníctva so všetkými súvisiacimi prácami,
 • doručenie emailom, osobne alebo kuriérom,
 • možnosť prevzatia dokumentov u Vás,
 • 24/7 podpora telefonicky a emailom,
 • vedenie účtovných kníh,
 • spracovanie daňového priznania pre daň z príjmov,
 • spracovanie daňového priznania pre DPH, KV a SV,
 • elektronické podanie daňového priznania,
 • poradenstvo v oblasti Vašich účtovných dokladov,
 • PDF verzia účtovných kníh a výkazov,
 • štvrťročný report o stave firemných financií.

 

V prípade daňovej kontroly je súčasťou našich služieb aj príprava dokladov pre daňovú kontrolu za obdobie, ktoré účtujeme. Skoršie obdobie je vecou dohody, najmä ak vyžaduje rekonštrukciu (ak sa v účtovníctve pred nami diali „čudne veci“).

V čom sme naozaj dobrí:

 

 • sledovanie výsledkov hospodárenia a priebežný plán optimalizácie,
 • naši klienti sú takmer vždy spokojní s výslednou daňovou povinnosťou, dôvodom je, že účtovníctvo robíme dôsledne na mesačnej báze a daňové plánovanie zabezpečí, že výsledná daňová povinnosť nie je pre nikoho prekvapením (aký výsledok hospodárenia firma potrebuje, aby dostala úver na nákup stroja alebo hypotéku),
 • s klientom sa dohodneme, čo v účtovníctve potrebuje sledovať a my mu nastavíme účtovnú analytiku (znie to hrozne, ale je to jednoduché) – a vo výsledku viete, ktorá činnosť, či zákazka koľko zarobí a aké sú na ňu náklady,
 • riešenie otázok súvisiacich so štatútom konateľa (živnosť alebo zamestnanie – aký výsledok hospodárenia),
 • sledovanie nákladov, ktoré sú daňovo uznané,
 • oddelenie sledovania nákladov a výnosov v prípade viacerých majiteľov (viete koľko ktorý zarobí a minie),
 • riešenie transakcií medzi spriaznenými osobami v rámci skupiny závislých osôb v SR a zahraničí (transferové oceňovanie),
 • spracovanie daňového priznania pre daň z motorových vozidiel.

Balík Mzdy

Mať zamestnancov je veľká zodpovednosť. Zbavte sa aspoň tej za papierovanie.

Komplexné spracovanie mzdovej agendy obsahuje nasledujúce služby:

 • výpočet mzdy, prevodné príkazy na úhradu mzdy, dane a odvodov,
 • výkazy a hlásenia pre daňový úrad, sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne,
 • sociálny fond a stravné lístky,
 • nástup a výstup zamestnanca (prihláška/odhláška zamestnanca do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, vypracovanie pracovnej zmluvy, evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, ročné zúčtovanie preddavkov zamestnanca, zápočet rokov).