Daňové priznanie

fyzickej osoby za rok 2019

od €49

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2019 je fyzická osoba povinná podať v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2019 presiahnu sumu 1 968,68 eur.

 

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. rezidenta SR).
 
Do sumy celkových zdaniteľných príjmov pre účely posúdenia povinnosti podať daňové priznanie (1 968,68 eur)  sa  nezahŕňajú príjmy,  z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, ak
  • vybratím tejto dane je splnená daňová povinnosť, alebo
  • daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7  (ak sa daňovník rozhodne, že daň vyberanú zrážkou podľa § 43 nebude považovať za preddavok na daň)

Daňové priznanie si môže každý spracovať sám alebo si nájde účtovníka

Konzultácia

Účtovník má know-how ako na to, čo všetko musíte priznať, čo nemusíte a ako uplatniť jednotlivé výdavky. Konzultácia prebieha osobne, alebo ak nemáte čas telefonicky a e-mailom.

Elektronická komunikácia

Daňové priznanie sa podáva elektronicky cez portál Finančnej správy na základe plnej moci. Správca dane doručuje zásielky poštou na trvalý pobyt, inú vopred oznámenú adresu alebo splnomocnenca.

Samo a Sato

Ak si to viete spraviť sám/sama, odporúčame program TAXA od spoločnosti KROS (softvérová firma vlastnená Pentou – ostatné vlastnia JA a TY takže o emóciách to nie je). Sú to kvalitné nástroje, uľahčia život.

Video návod

O povinnosti podať daňové priznanie som sa rozhovoril v tomto videu. Ak niečomu nerozumiete, volajte alebo píšte. Ak nám zveríte daňové priznanie, stačí zareagovať na náš e-mail:

Uzatvorenie zmluvy cez e-mail

Zastupovanie na základe plnej moci

Osobná alebo telefonická konzultácia

Živnosť sa oplatí viac ako zamestnanie

Ak nechcete mať záväzky vyplývajúce zo založenia, správy a prípadne neskôr aj likvidácie s.r.o., tak je pre Vás určená živnosť, ktorej správa je jednoduchá, zaplatíte dane a odvody a tým to pre Vás končí

Paušálne výdaje vo výške 60 percent z príjmu z podnikania robia živnosť atraktívnou formou oproti zamestnaniu. Samozrejme všetko má svoje limity a tými sú: maximálny strop paušálnych výdajov vo výške 20 tis. € za rok a platenie odvodov.

Podnikať bez účtovníka sa dá

Dobrá správa je, že nepotrebujete účtovníka. Stačí sledovať 100 zmien v zákonoch, čítať denne podnikateľské fóra a spoľahnúť sa, že doktor Google poradil správne.

Dane

Odvody

Rady

Naše posledné články

Čo o nás klienti hovoria

Nie lacný, ale stojí zato.

Som lenivá voš s nechcem mať žiadne zložité povinnosti. Radšej zaplatím odvody a finíto. Na zvyšok mám účtovníka.

Živnostník

Bol som predtým na živnosti, ale podnikanie sa zastabilizovalo a nechcel som ručiť celým svojim majetkom. Účtovník mi posiela mesačne viacero e-mailov, fakt sa mi to nechce čítať, ale mám istotu, že všetko potrebné viem. Byť zamestnancom a nestresovať

Majiteľ s.r.o.

Ak sa Vám nechce študovať Vaše povinnosti

tak sme tu pre vás 365/366 dní v roku