Interná zóna - formuláre

Tu sa nachádzajú formuláre, ktoré najčastejšie používame na interné účely.

Prihlásenie zamestnanca

Prihlásenie zamestnanca

Formulár na prihlásenie zamestnanca na SP, ZP na pracovný pomer

Prihlásenie konateľa na odmenu

Formulár na prihlásenie konateľa na SP, ZP na odmenu konateľa

Prihlásenie dohodára na odmenu

Formulár na prihlásenie dohodára na SP, ZP práca mimo pracovný pomer

Dochádzka a stravné na rok 2022

Stiahnite si aktuálne formuláre na dochádzku a stravné pre zamestnancov na rok 2022​

Plná moc na Finančnú správu​ - firmy

Zastupovanie voči Finančnej správy na základe plnej moci elektronická komunikácia​

Plná moc na zamestnávanie

Plnomocenstvo na riešenie zamestnaneckej agendy - SP, ZP, iné (napr. inšpektorát)

Plná moc na Finančnú správu - osoby

Zastupovanie voči Finančnej správy na základe plnej moci elektronická komunikácia

Odovzdanie dokladov (šanóny)

Formulár na odovzdanie dokladov klientovi - účtovníctvo, mzdy, iné.