Kontakt účtovníctvo Bratislava

Službu pre platcov DPH zabezpečuje:

LITVÁK & Partners s.r.o.
Pluhová 78
831 03 Bratislava

IČO: 44661959
IČ DPH: SK2022794620

Kontakt účtovníctvo: Ing. Marcel LITVÁK FELIKS
Mobil: +421 902 909 350
Email: office@najlepsiuctovnik.sk

 

Službu pre neplatcov DPH zabezpečuje:

Naša spoločnosť, ktorá nie je platiteľom DPH a preto k cenníkovej cene neúčtuje DPH.

Najlepsiuctovnik.sk - Pluhová 78, Bratislava