Účtovníctvo Bratislava

Vedením účtovníctva v Bratislave sa zaoberá niekoľko tisíc subjektov či poskytovateľov. Náš príbeh začal pred 15-timi rokmi keď sa naša konateľka začala venovať tejto oblasti.

Neskôr sa pôsobnosť našich rodinných firiem rozšírila aj o iné oblasti, ktoré sú pre našich klientov zaujímavé, medzi tie najzaujímavejšie patrí obchodné právo – advokácia, či poskytovanie komplexnej ochrany duševného vlastníctva – ochranné známky, patenty či autorské práva.

Kancelária účtovníctvo Bratislava

Naša kancelária sídli v rodinnom dome v blízkosti Polusu, Vajnorskej  či Račianskej ulice v Bratislave (sídlo – Pluhová 78, 831 03 Bratislava). Sídlime vo vlastných priestoroch, v rovnakých priestoroch sa nachádzajú aj naše firmy zabezpečujúce obchodné právo – akvokáciu, či komplexnú ochranu duševného vlastníctva – ochranné známky, patenty či autorské práva.

Našou špecializáciou je vedenie účtovníctva, spracovanie mzdovej agendy, komunikácia s úradmi a poradenstvo v oblastiach účtovných a ekonomických. V prípade otázok daňového a právneho poradenstva, tieto služby zabezpečuje naša rodinná firma, ktorá má na to oprávnenie v zmysle príslušných zákonov.

Pre našich účtovných klientov poskytujeme aj poradenstvo a založenie s.r.o. či iných právnych foriem podnikania, tieto služby zabezpečujeme v spolupráci s rodinnou firmou, ktorá má na túto činnosť oprávnenie v zmysle príslušnýh zákonov.

Chceme, aby bolo vo veciach poriadok a to zabezpečíme aj pre Vás, keď budete mať vedené účtovníctvo v Bratislave v našej kancelárii.