Cenník

Cenník účtovníctva a miezd na rok 2023

80 €

účtovníctvo
mesačne
pre malú firmu*

15 €

mzdy
mesačne
za mzdu*

180 €

ročná závierka
ročne
účtovná závierka*

80 €

fyzická osoba
ročne
paušálne výdavky​*

gatekeepers one, s. r. o.
Prevádzka: Račianska 72, 6. poschodie, 831 02 Bratislava – m.č. Nové mesto
Sídlo: Rostovská 8702/52, 831 06 Bratislava – m.č. Rača

Na požiadanie Vám spracujeme kalkuláciu a osobne (alebo online) sa stretneme a preberieme Vaše individuálne potreby. * Podrobnosti v cenníku.

Cenník 2023Pravidelne vedené účtovníctvo bez zamestnancov:

  • 80 eur/mesačne za vedenie účtovníctva,
  • plus 180 eur/raz ročne za inventarizáciu účtov, zostavenie účtovnej závierky a daňové priznanie firmy podané cez e-služby štátu.
Mzda zamestnanca alebo konateľa stojí 15 eur/osoba mesačne a v tejto cene je podanie troch výkazov mesačne. Ročné zúčtovanie dane zamestnanca stojí raz ročne 5 eur/osoba (ak zamestnanec oň požiada).

Ak má firma auto, spracovanie dane z motorových vozidiel stojí raz ročne 10 eur/auto.